Episode 4

full
Published on:

18th Dec 2020

Främjandestrukturen för sociala innovationer

I det fjärde avsnittet samtalar Kristoffer Lüthi med Tove Nordström som är Executive director på Social Entrepreneurship Forum, SE Forum, Emma Lindgren som är Nordic Director på Ashoka Nordic och Ylva Lundkvist Fridh som är vd Mikrofonden Sverige. Samtalet handlar om hela landskapet av främjare av sociala innovationer och samhällsentreprenörskap och vilka hinder och möjligheter som finns för utveckling.

Show artwork for Mikrofonden - en social innovation

About the Podcast

Mikrofonden - en social innovation
Finansiering av social ekonomi
”Konsortiet Mikrofonden Sverige” är uppbyggd med Mikrofonden Sverige som ett nationellt nav med regionala självständiga Mikrofonder i form av ekonomiska föreningar. Mikrofonden Sverige är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. Genom ett samarbetsavtal med de regionala Mikrofonderna erbjuds garantier och investeringar till medlemmar i de regionala Mikrofonderna. Det är Mikrofonden Sverige som ställer ut garantierna där antingen den regionala Mikrofonden eller Mikrofonden Sverige pantsätter motsvarande belopp som säkerhet mot långivande bank. De regionala Mikrofonderna erbjuder också ägarkapital i form av förlags- och medlemsinsatser i ekonomiska föreningar eller aktieandelar i medlemsägda aktiebolag och (svb)-bolag (så kallade Bygdebolag). När ett företag, förening, kooperativ, verksamhet eller projekt önskar en garanti eller ägarkapital görs ansökan hos den regionala Mikrofonden.

Mikrofondernas kapital anskaffas och ’ägs’ av respektive Mikrofond själv. Det innebär att det finns kapital både centralt i Mikrofonden Sverige och regionalt/lokalt i de regionala Mikrofonderna. Kapitalet utgörs till största delen av ett idéburet privat kapital. Regionalt har både medlemmar, den etablerade kooperationen och mindre banker investerat i regionala Mikrofonder. Fackförbundet Kommunal har investerat nationellt i Mikrofonden Sverige. Det finns också exempel på investeringar från den offentliga sektorn. I Mikrofonden Väst har två kommuner, Göteborgs stad och Bengtsfors kommun, gått in med kapital för att stödja ’sina’ sociala företag.

About your host

Profile picture for Kristoffer Lüthi

Kristoffer Lüthi